Impresszum

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.

 

Telefon: 76 / 50 - 40 - 40

Hibabejelentés : 76 / 48-18-18 éjjel-nappal

 

E-mail: kecskemet@termostar.hu

www.termostar.hu


Jogi Nyilatkozat


Az oldal használatával a www.termostar.hu weboldalra látogató elfogadja jelen szerzői jogi szerződést. A weboldal használatával és tartalmával kapcsolatos szerzői jogokat sértő magatartás polgári illetve büntetőjogi következményekkel jár.

 A www.termostar.hu  weblap tulajdonosa és üzemeltetője, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.

Az oldalak, és az azokon szereplő minden design és tartalom - beleértve valamennyi képet illetve illusztrációt, logót, valamint a hozzájuk tartozó valamennyi szöveget és információt - az üzemeltető tulajdona, illetve szerzői jogi védelem alatt áll.

A weboldal üzemeltetője az összes, a weboldal bármely részének másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A weboldal valamennyi elemének - beleértve a design, a tartalom, és egyéb vizuális elem - engedély nélküli terjesztése, másolása, további felhasználása tilos.

A honlapon közzétett információk, adatok és árak tájékoztató jellegűek, amelyek változhatnak.

Az üzemeltető azok pontosságáért és teljeskörűségéért felelősséget nem vállal. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelőssége.

 Az üzemeltető az internetről letöltött anyagokból eredő vírusfertőzésért, illetve az ezáltal okozott károkért felelősséget nem vállal.

A www.termostar.hu oldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját weboldalán külön hozzájárulás nélkül. Belső oldalakra mutató linkek is elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek az oldal tartalmára nincsenek hatással. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.termostar.hu oldalt  más weboldal részeként jeleníti meg.


 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Név: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.

Cégjegyzékszám:  03-09-104005
A bejegyz
ő bíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 
E-mail: kecskemet@termostar.hu

www.termostar.hu tulajdonosa különös figyelmet fordít az Ön adatainak védelmére. A www.termostar.hu honlapjának látogatása során a technikai sajátosságoknak megfelel
ően adatok jutnak Önről a www.termostar.hu tulajdonosának és karbantartóinak birtokába (KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.). Jelen Adatkezelési Nyilatkozat ezen adatok felhasználásáról tájékoztatja  Önt.

A böngészés során az Ön IP-címét, böngész
őjének típusát, illetve az Önhöz rendelt 'cookie' azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat egyrészt a honlap karbantartásához, másrészt statisztikai kimutatásokhoz, a honlap fejlesztéséhez, harmadrészt pedig értékesítési támogatás céljából tároljuk és dolgozzuk fel. Bizonyos szolgáltatásokhoz, mint például az elektronikus számla igényléséhez, szükséges lehet az Ön egyéb adatainak megismerése is, például az Ön e-mail címe, neve, telefonszáma, Vevő (Fizető) azonosító, Felhasználó azonosító. Ezeket az adatokat Ön nem köteles weboldalunkon megadni, azonban az adott szolgáltatást csak a kért adatok egy részének vagy teljes egészének a megadása után veheti igénybe. Utóbbi esetben az adatokat adatbázisban tároljuk, és statisztikai vagy értékesítés-támogatási céllal használjuk fel.


Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, aki a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. -től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.


Adatkezelési szabályok

Az elektronikus számlázási módra való regisztrálás, önkéntes regisztráció.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemr
ől (Fgytv.); 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
2000. évi C. törvény – a számvitelr
ől (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg
ő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésr
ől (Eht.);
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvet
ő feltételeiről és egyes korlátairól  (Grt.),
2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

A regisztrálónak, vásárlónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton lehet leiratkozni, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni: email: kecskemet@termostar.hu címen, postai úton: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4. levelezési címen.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az általad megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön személyes hozzájárulása nélkül nem adjuk  ki.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre,
az adatgy
űjtés célja,
az adatkezelés id
őtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel
ők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, esetén nem  szükséges  előzetes  hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a Felhasználók felhasználási szokásainak azonosítása és a látogatók nyomon  követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, más esetben maximum 10 évig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai  alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos   célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön beállításairól. Ilyen például  a weboldal lehetséges nyelvi változatainak kezelése,

Analizáló cookie-k

Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét.

Harmadik félhez kapcsolódó cookie-k

Érdekességek, hasznos tartalmak és látványos videók is megjelenítésre kerülhetnek oldalainkon. Ezek jellemzően a Facebook és YouTube oldalaíról származnak. A weboldalba kerülő ilyen jellegű tartalmak tartalmazhatnak különböző cookie-kat harmadik féltől, teljesen azonos módon, mint amikor Ön a Facebook vagy Youtube videómegosztó  oldalát látogatja vagy használja.

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.  A pontos érvényességi   idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a  számítógépen.

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása  érdekében.

A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az  adatkezelőtől.

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése,  a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit,  a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.


KECSKEMÉTI TERMOSTAR H
őszolgáltató Kft. honlapjának kapcsolati adatkezelése

 A honlapon közzétett e-mail címekre írt levelek szintén e-mailben érkeznek a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. e-mail  postafiókjába.


KECSKEMÉTI TERMOSTAR H
őszolgáltató Kft. e-számla regisztráció tárhely-szolgáltatója a Col-Directinfo (www.directinfo.hu)

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 2 év múlva elteltével törli.

Amennyiben a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. tevékenységével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, a jelen Tájékoztatóban  megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Felhasználó az adatkezelővel.


Jogorvoslati lehet
őségek

Az érintett Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon,   illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését  kizárta.

Adatvédelmi hatósági eljárás.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
Ültess fát!

2020. 08. 13.

Tegyük zöldebbé Kecskemétet

teljes hír »

Házon belül Termorzsival

2020. 05. 27.

Pályaművek megtekintése

teljes hír »

Váltson E-számlára!

2020. 04. 07.

 
Válassza a legbiztonságosabb számlabefizetési módot
 

teljes hír »