Környezetvédelem

 

 
 
 
„Tégy meg minden jót, ami tőled telik, amilyen eszközzel csak tudod, amilyen módon csak tudod, ahol csak tudod ...”    (John Wesley)
 
 
Társadalmi felelősségvállalás a kecskemétiekért
 
Társaságunk közel 40 ezer állampolgár számára szolgáltat megfizethető árú, állandóan megbízható minőségű szolgáltatást. Emellett igyekszünk más módokon is pozitívan befolyásolni a kecskeméti emberek, közösségek életét.
 
 
Környezetünk védelméért
 
Környezetpolitikánk fő vezérelve az energiatakarékosság mind a vállalati, mind a felhasználói oldalon. Ha ugyanis kevesebb energia fogy, csökken a légszennyezés. Ennek érdekében társaságunk jól felfogott érdeke a lakossági fűtéskorszerűsítési program támogatása, felhasználói hőközpontok létrehozása, korszerű, környezetbarát technológiák alkalmazása (pl. kapcsoltan termelt hő- és áramtermelés), és a meglévő rendszerek tervszerű karbantartása. Alapvető és minimum követelmény a cég összes folyamata esetén a jogi és egyéb környezetvédelmi előírások, határértékek betartása.
 
Legfőbb jövőbeni célunk: aktív szerepet kívánunk vállalni az Új Széchenyi Terv megújuló energia koncepciójába illeszkedő energiahatékonysági programok kecskeméti megvalósításában.
 
 
Vállalati kultúra a lakosság és üzleti partnereink szolgálatában
 
A fogyasztói kapcsolatainkban a legfontosabb a megbízhatóság, a gondos gazdálkodás és az átláthatóság biztosítása. Elvünk: „a bizalom alapja a pontos elszámolás”. Az etikus magatartás a cég likviditásának feltétele, amely eredményeként – a válság ellenére – megmaradt a viszonylag jó fizetési morál Kecskeméten. A cég társadalmi megítélése kedvező, a tájékoztatással, illetőleg az ügyfélszolgálati és a szerelő kollégákkal való elégedettség – az évenkénti felmérés szerint – kiváló. Jelentősebb programjainkat a sajtó érdeklődése is kíséri. Óvodákkal, iskolákkal, intézményekkel, hivatalokkal jó kapcsolatot ápolunk. Több önkormányzati cégnél munkatársaink végzik – megbízás alapján – a gazdasági adminisztrációs feladatokat.
 
 
Támogatáspolitika
 
Vállalati kultúránk része a helyi értékek, kulturális és sport programok, rendezvények támogatása (a rendelkezésre álló kereteken belül), segítségnyújtás társadalmi problémák esetén, – tevékenységünkhöz kapcsolódó – előremutató civil kezdeményezések felkarolása. Egyik legfontosabb ezek közül, hogy csatlakoztunk az
Ifjúsági Otthon által indított „Zöld Ernyő” programsorozathoz, melynek célja egybecseng társaságunk törekvéseivel: minden korosztályt – de elsősorban a gyermekeket – megszólítva pozitív irányú, környezettudatos szemléletformálást elindítani településünkön.
 
Statisztikai adatok a világból - megdöbbentő számokkal:
 
Ökolábnyom számítása:
 
 
Együttműködés társszervezetekkel
 
Cégünk aktívan részt vesz a távhőszolgáltatás szereplőit tömörítő MATÁSzSz munkájában. A szakmai szervezet bizottságai, munkacsoportjai lehetőséget biztosítanak a legjobb gyakorlatok, tapasztalatok megismerésére, átadására. Bízunk abban, hogy támogatva egymást a hazai és az uniós célok elérésében – a megújuló energiák felhasználásával és az európai technológiák alkamazásával – a távhőszolgáltatás hazánkban is húzóágazattá válik.
 
 
„A cél – indítószerkezet, amely működésbe hozza erőinket, szunnyadó képességeinket, és arra serkent, hogy fejlesszük, újból és újból próbára tegyük őket.”       Frank Crane
 
 
A környezetünk megóvása szívügyünk, ugyanis „Földünket nem örökségként kaptuk
nagyszüleinktől, hanem kölcsön vettük unokáinktól”.
 
 
Felelős gondolkodás a fenntartható fejlődésért és környezetünk megóvásáért
 
Európában a távhőszolgáltatás manapság reneszánszát éli. A fejlett államokban már igazolódott, hogy a megújuló energiák szabályozott keretek között történő hasznosítása többszörös gazdasági, társadalmi és környezeti előnyt jelent.
Mindezeket felismerve a meghirdetett Új Széchenyi Terv is – az uniós források kiegészítésével – nagy hangsúlyt helyez az energiagazdaság, ezen belül a biomassza termelésére és felhasználására. A terv így több nemzeti és helyi szintű problémára is megoldást kínál.
 
A TERMOSTAR Kft. – tulajdonosi támogatás mellett – évek óta kutatja a lehetséges irányokat a hő- és villamosenergia termelés versenyképességének növelése érdekében.
 
Folyamatban van egy koncepció kidolgozása fásszárú energianövények elégetésére alapozott – kapcsolt termelésű – korszerű erőmű létrehozására Kecskemét határában. A beruházás megvalósulásával a térségben újabb munkahelyek jöhetnek létre: a gazdák földjein energianövények termelhetők, melyek hosszú távon eladható tüzelőanyagot biztosíthatnak a bioerőműnek. A megújuló energia termelésével a gázfüggőség csökken, és javul a légkör károsanyag terhelése.

 A TERMOSTAR Kft. által üzemeltetendő „Zölderőmű” így magas hozzáadott értékű hőenergiával látja el majd a kecskeméti lakásokat, üzleteket, intézményeket, új csarnokokat. A helyben termelt energianövények felhasználása gazdaságosabb, mint a több ezer kilométerről ideszállított földgáz, így csökkenhet a távhő ára, nőhet a versenyképesség, bővülhet az igény szolgáltatásainkra. Ez az egyik kulcsfeladatunk annak érdekében, hogy Kecskemét minél élhetőbb európai várossá váljék.

Ültess fát!

2020. 08. 13.

Tegyük zöldebbé Kecskemétet

teljes hír »

Házon belül Termorzsival

2020. 05. 27.

Pályaművek megtekintése

teljes hír »

Váltson E-számlára!

2020. 04. 07.

 
Válassza a legbiztonságosabb számlabefizetési módot
 

teljes hír »