Közérdekű adatok - előzmények

 

ARCHÍVUMBA HELYEZETT - NEM HATÁLYOS, illetve régebbi információkat tartalmazó anyag

 

 

2011.

 

A Kecskeméti Termostar Kft. -  mint  többségi  önkormányzati  tulajdonú gazdasági társaság  - ezúton közzéteszi  a 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján az    MT. szerinti vezető állásúnak minősülő munkavállalói és választott tisztségviselői részére nyújtott pénzbeli juttatásokat és egyéb feltételeket, melyeket a munkaszerződések és megbízások tartalmaznak.
 
 
A TERMOSTAR Kft. rövid bemutatása
 
A  jelenlegi cég jogelődje 1993-ban alakult a Kecskeméti Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat távfűtési üzeméből. 1995-ben egyesült a Démász Rt. tulajdonú Kecskeméti Hőszolgáltató Kft-vel. A tulajdoni arány azóta:  69 % önkormányzati  és 31 % Démász Zrt.
Hőszolgáltatási tevékenysége a 90-es években  nullszaldós volt. A cég fejlődése 1999-től töretlen, ekkor indult ugyanis a korszerű gázmotoros kapcsolt energiatermelés. Azóta a TERMOSTAR Kft. az ország egyik leghatékonyabban működő hőszolgáltatója. Árai országos összehasonlításban is kedvezőek, fűtés és melegvíz alapdíja  a legalacsonyabbak egyike.
A Kft. évente többszáz millió forintot fordít a távhőhálózat és a gépészeti berendezések rekonstrukciójára,  karbantartására.
Támogatja a lakossági fűtéskorszerűsítést, így Kecskeméten már a távfűtött lakások 40%-ában megoldott a radiátoronkénti fűtésszabályozás.
Kiváló a kapcsolat a fogyasztóival, melyet a vevőelégedettségi kérdőívek adatai és a jó fizetési morál is mutat. 2008-ban a cég elnyerte az „Elkötelezettség a Kiválóságért" európai minőségdíjat.
A Kft. vezetői és minden munkatársa azért dolgozik, hogy a kecskeméti távfűtött lakásokban élő 35-40 ezer ember kedvező áron jusson meleg vízhez  a nap bármelyik szakaszában, és otthonában - ha igényli - kellemes hőmérséklet legyen.
Távolabbi célunk, hogy megújuló energiák hasznosításával állítsunk elő hőt, ezzel a drága gáztól való függést csökkentsük.
 
A menedzsment bemutatása:
 
Horváth Attila - ügyvezető igazgató
Végzettségei: épületgépész mérnök (Pollák Mihály Műszaki Főiskola), mérnök közgazdász (Pénzügyi és Számviteli Főiskola)
2003-2008-ig a Felügyelő Bizottság elnöke
Munkaszerződése 2008. október 15-től  2013. október 14-ig áll fenn.
Személyi alapbére bruttó 750.000.-Ft/hó (számított nettó fizetés 375.000,- Ft/hó) Éves prémiuma a tulajdonosok által meghatározott feladatok teljesítése esetén az éves alapbér 50%-a.
Egyéb  pénzbeli juttatások: étkezési utalvány: 18.000.-Ft/hó, egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a, üdülési csekk: évenként 78.000.-Ft.
A társaság taggyűlése ügyvezetői tisztségéből bármikor azonnali hatállyal visszahívhatja.  Indoklás nélküli visszahívás esetén megilleti a határozott időből még hátralévő időre jutó - de maximum 12 havi - átlagkereset. Munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén végkielégítés és felmondási időre járó bér nem illeti meg.
Munkaviszonyának  bármely okból történő megszűnése napjától 12 hónapon belül nem létesít munkaviszonyt, vagy munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszonyt a munkáltatóéval azonos tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel, továbbá nem köt a saját nevében, vagy javára a  munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Ennek ellenértékeként a munkavállalót megilleti 6 havi személyi alapbérének megfelelő összeg a következők szerint:
3 havi személyi alapbérének megfelelő összeget a munkaviszony megszűnésekor, további 3 havi személyi alapbérének megfelelő összeget a munkaviszony megszűnését követő 12 hónap eredményes elteltével, amennyiben hitelt érdemlően írásban tett nyilatkozatban igazolja, hogy a megállapodásban foglaltakat betartotta.
 
Tokovics Klára - gazdasági igazgató
Képzettsége: üzemgazdász (Pénzügyi és Számviteli Főiskola),okleveles könyvvizsgáló, árszakértő, pályázati szakértő
Munkaviszonyának kezdete - a jogelőd cégnél - 1986. január 1.
1993. október 1-től gazdasági igazgató, munkaszerződése határozatlan idejű. 2009. január 1-től érvényes személyi alapbére bruttó 730.000.-Ft/hó (számított nettó összeg 367.000.-Ft/hó). Éves prémiuma - az ügyvezető igazgató által meghatározott  feladatok teljesítése esetén - az éves alapbér 50%-a.
Egyéb pénzbeli juttatások: étkezési utalvány: 18.000.-Ft/hó, egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a, üdülési csekk: 78.000.-Ft/év.
A gazdasági igazgatói munkakör közös megegyezéssel, jogszabályban meghatározott ok bekövetkeztével, átszervezéssel történő megszűnése esetén határozatlan ideig - de minimum 1 évig - a munkakör változást megelőző havi alapbére 75 %-ának megfelelő munkabér mellett - középvezetői munkakörben, munkaviszony keretében - foglalkoztatja a Kft. a munkavállalót. Az alapbéren felül prémiumként megilleti az éves besorolási bérének 45 %-a.
Amennyiben a munkaviszony - a munkáltató általi rendkívüli felmondás és a közös megegyezés esetét kivéve - nem a munkavállaló érdekkörébe eső bármely okból szűnik meg, úgy a munkavállalót megilleti a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés (8 havi) és a felmondási időre járó bér (100 napi).
Munkavállaló kötelezi magát az üzleti és technológiai titoktartásra a jelen szerződés érvényessége alatt, majd megszűnése után 5 évig. A szerződés megszűnését követő 1 éven belül nem létesíthet olyan további, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, illetve nem tarthat fel olyan egyéni vállalkozást, mely a társaság számára - alaptevékenységét tekintve - konkurenciát jelent. Ezen kötelezettségéért 6 havi személyi besorolási bérre jogosult, kivéve a közös megegyezés esetét.
 
 
Felügyelő Bizottsági tagok járandóságai
*KMJV - Kecskemét Megyei Jogú Város
 
 
NÉV            Bruttó Ft/hó Nettó Ft/hó Tulajdonos
Szalay Gábor FB elnök 104.000 52.520

KMJV

Engert Jakabné FB elnök helyettes 81.000 40.905 KMJV
Fejes Ferenc FB tag 81.000 40.905 KMJV
Kalmár Sándor FB tag 81.000 40.905 EDF-Démász Zrt.
Vinkovits András FB tag 81.000 40.905 EDF-Démász Zrt.
Fenyvesi Gáborné könyvvizsgáló megbízási díja: 161.000 + ÁFA             
 
 
Az adatok a közzététel napján (2011. május 2-án) érvényes állapotot mutatják.
 
 
 
 
2009.
 
 
A Kecskeméti Termostar Kft. -  mint  többségi  önkormányzati  tulajdonú gazdasági társaság  - ezúton közzéteszi  a 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján az    MT. szerinti vezető állásúnak minősülő munkavállalói és választott tisztségviselői részére nyújtott pénzbeli juttatásokat és egyéb feltételeket, melyeket a munkaszerződések és megbízások tartalmaznak.
 
A TERMOSTAR Kft. rövid bemutatása
 
A  jelenlegi cég jogelődje 1993-ban alakult a Kecskeméti Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat távfűtési üzeméből. 1995-ben egyesült a Démász Rt. tulajdonú Kecskeméti Hőszolgáltató Kft-vel. A tulajdoni arány azóta:  69 % önkormányzati  és 31 % Démász Zrt.
Hőszolgáltatási tevékenysége a 90-es években  nullszaldós volt. A cég fejlődése 1999-től töretlen, ekkor indult ugyanis a korszerű gázmotoros kapcsolt energiatermelés. Azóta a TERMOSTAR Kft. az ország egyik leghatékonyabban működő hőszolgáltatója. Árai országos összehasonlításban is kedvezőek, fűtés és melegvíz alapdíja  a legalacsonyabbak egyike.
A Kft. évente többszáz millió forintot fordít a távhőhálózat és a gépészeti berendezések rekonstrukciójára,  karbantartására.
Támogatja a lakossági fűtéskorszerűsítést, így Kecskeméten már a távfűtött lakások 40%-ában megoldott a radiátoronkénti fűtésszabályozás.
Kiváló a kapcsolat a fogyasztóival, melyet a vevőelégedettségi kérdőívek adatai és a jó fizetési morál is mutat. 2008-ban a cég elnyerte az „Elkötelezettség a Kiválóságért" európai minőségdíjat.
A Kft. vezetői és minden munkatársa azért dolgozik, hogy a kecskeméti távfűtött lakásokban élő 35-40 ezer ember kedvező áron jusson meleg vízhez  a nap bármelyik szakaszában, és otthonában - ha igényli - kellemes hőmérséklet legyen.
Távolabbi célunk, hogy megújuló energiák hasznosításával állítsunk elő hőt, ezzel a drága gáztól való függést csökkentsük.
 
 
A menedzsment bemutatása:
 
Horváth Attila - ügyvezető igazgató
 
Végzettségei: épületgépész mérnök (Pollák Mihály Műszaki Főiskola), mérnök közgazdász (Pénzügyi és Számviteli Főiskola)
2003-2008-ig a Felügyelő Bizottság elnöke
Munkaszerződése 2008. október 15-től  2013. október 14-ig áll fenn.
Személyi alapbére bruttó 750.000.-Ft/hó (számított nettó fizetés 375.000,- Ft/hó) Éves prémiuma a tulajdonosok által meghatározott feladatok teljesítése esetén az éves alapbér 50%-a.
Egyéb  pénzbeli juttatások: étkezési utalvány: 12.000.-Ft/hó, egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a, üdülési csekk: évenként 71.500.-Ft.
A társaság taggyűlése ügyvezetői tisztségéből bármikor azonnali hatállyal visszahívhatja.  Indoklás nélküli visszahívás esetén megilleti a határozott időből még hátralévő időre jutó - de maximum 12 havi - átlagkereset. Munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén végkielégítés és felmondási időre járó bér nem illeti meg.
Munkaviszonyának  bármely okból történő megszűnése napjától 12 hónapon belül nem létesít munkaviszonyt, vagy munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszonyt a munkáltatóéval azonos tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel, továbbá nem köt a saját nevében, vagy javára a  munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Ennek ellenértékeként a munkavállalót megilleti 6 havi személyi alapbérének megfelelő összeg a következők szerint:
3 havi személyi alapbérének megfelelő összeget a munkaviszony megszűnésekor, további 3 havi személyi alapbérének megfelelő összeget a munkaviszony megszűnését követő 12 hónap eredményes elteltével, amennyiben hitelt érdemlően írásban tett nyilatkozatban igazolja, hogy a megállapodásban foglaltakat betartotta.
 
Tokovics Klára - gazdasági igazgató
 
Képzettsége: üzemgazdász (Pénzügyi és Számviteli Főiskola),okleveles könyvvizsgáló, árszakértő, pályázati szakértő
Munkaviszonyának kezdete - a jogelőd cégnél - 1986. január 1.
1993. október 1-től gazdasági igazgató, munkaszerződése határozatlan idejű. 2009. január 1-től érvényes személyi alapbére bruttó 730.000.-Ft/hó (számított nettó összeg 367.000.-Ft/hó). Éves prémiuma - az ügyvezető igazgató által meghatározott  feladatok teljesítése esetén - az éves alapbér 50%-a.
Egyéb pénzbeli juttatások: étkezési utalvány: 12.000.-Ft/hó, egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a, üdülési csekk: 71.500.-Ft/év.
A gazdasági igazgatói munkakör közös megegyezéssel, jogszabályban meghatározott ok bekövetkeztével, átszervezéssel történő megszűnése esetén határozatlan ideig - de minimum 1 évig - a munkakör változást megelőző havi alapbére 75 %-ának megfelelő munkabér mellett - középvezetői munkakörben, munkaviszony keretében - foglalkoztatja a Kft. a munkavállalót. Az alapbéren felül prémiumként megilleti az éves besorolási bérének 45 %-a.
Amennyiben a munkaviszony - a munkáltató általi rendkívüli felmondás és a közös megegyezés esetét kivéve - nem a munkavállaló érdekkörébe eső bármely okból szűnik meg, úgy a munkavállalót megilleti a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés (8 havi) és a felmondási időre járó bér (100 napi).
Munkavállaló kötelezi magát az üzleti és technológiai titoktartásra a jelen szerződés érvényessége alatt, majd megszűnése után 5 évig. A szerződés megszűnését követő 1 éven belül nem létesíthet olyan további, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, illetve nem tarthat fel olyan egyéni vállalkozást, mely a társaság számára - alaptevékenységét tekintve - konkurenciát jelent. Ezen kötelezettségéért 6 havi személyi besorolási bérre jogosult, kivéve a közös megegyezés esetét.
 
Gubcsó László – főmérnök – munkaviszonya 2011. február 10-én megszűnt.
 
Képzettsége: okleveles gyártástechnológus üzemmérnök (GAMF), számítástechnikai szaküzemmérnök (GAMF)
Munkaviszonyának kezdete - a jogelőd cégnél - 1978. szeptember 1.
1998-ig középvezetői beosztásokban dolgozott, 1998. június 1-jétől a Termostar Kft. főmérnöke, munkaszerződése határozatlan idejű.
2009. január 1-től érvényes személyi alapbére bruttó 710.000.-Ft/hó (számított nettó összeg 358.000.-Ft/hó). Éves prémiuma az ügyvezető igazgató által meghatározott  feladatok teljesítése esetén az éves alapbér 50%-a.
Egyéb pénzbeli juttatások: étkezési utalvány: 12.000.-Ft/hó, egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a, üdülési csekk: 71.500.-Ft/év.
A főmérnöki munkakör közös megegyezéssel, jogszabályban meghatározott ok bekövetkeztével, átszervezéssel történő megszűnése esetén határozatlan ideig - de minimum 1 évig - a munkakör változást megelőző havi alapbére 75 %-ának megfelelő munkabér mellett - középvezetői munkakörben, munkaviszony keretében - foglalkoztatja a Kft. a munkavállalót. Az alapbéren felül prémiumként megilleti az éves besorolási bérének 45 %-a.
Amennyiben a munkaviszony - a munkáltató általi rendkívüli felmondás és a közös megegyezés esetét kivéve - nem a munkavállaló érdekkörébe eső bármely okból szűnik meg, úgy a munkavállalót megilleti a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés (10 havi) és a felmondási időre járó bér (120 napi).
Munkavállaló kötelezi magát az üzleti és technológiai titoktartásra a jelen szerződés érvényessége alatt, majd megszűnése után 5 évig. A szerződés megszűnését követő 1 éven belül nem létesíthet olyan további, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, illetve nem tarthat fel olyan egyéni vállalkozást, mely a társaság számára - alaptevékenységét tekintve - konkurenciát jelent. Ezen kötelezettségéért 6 havi személyi besorolási bérre jogosult, kivéve a közös megegyezés esetét.
 
 
Felügyelő Bizottsági tagok járandóságai
*KMJV - Kecskemét Megyei Jogú Város
 
Név                                         Bruttó Ft/hó               Nettó Ft/hó   Tulajdonos
Hetényi István    FB elnök            104.000                      52.520         KMJV *
Bogasov István  FB elnök h.           81.000                      40.905         KMJV       
Zombori Mátyás FB tag                 81.000                      40.905         KMJV                         
Csapó Róbert    FB tag                  81.000                      40.905         DÉMÁSZ Zrt.
Kalmár Sándor  FB tag                  81.000                      40.905         DÉMÁSZ Zrt.
Fenyvesi Gáborné könyvvizsgáló megbízási díja 161.000 Ft + ÁFA
Az adatok a közzététel napján (2009. szeptember 15-én) érvényes állapotot mutatják.
 

Ültess fát!

2020. 08. 13.

Tegyük zöldebbé Kecskemétet

teljes hír »

Házon belül Termorzsival

2020. 05. 27.

Pályaművek megtekintése

teljes hír »

Váltson E-számlára!

2020. 04. 07.

 
Válassza a legbiztonságosabb számlabefizetési módot
 

teljes hír »