Energetikai, műszaki információk 

 

 

Tájékoztatás
energetikai tanúsítói tevékenységet végző személyek részére
 
 

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a 7/2006. (V. 24.) TNM épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet módosításáról rendelkező 41/2019. (XI. 14.) ITM rendeletnek eleget téve ezúton nyilatkozik a távfűtés típusáról a 2019. évi adatok alapján,  illetve a primer energia átalakítási tényező (e) értékének meghatározásához.

Kecskeméti távhőellátási körzet:
 
primer energia átalakítási tényező: 1,299 [kWh]

Energiaforrás                        Kapcsolt hőtermelés                    Aránya a hőtermelésből
   Földgáz                                               van                                                    7,7%
 


 
 


Energetikai tanúsítására kijelölt szervezetek, energetikai programok
 

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 9.§ - a szerinti, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetősége, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőek a Magyar mérnöki Kamara honlapján:
 
 
 
 
 
Műszaki paraméterek
 
 
 Fontosabb adatok (2014)
 
Lakások fűtött légtérfogata                                                       1.493.503 lm3
 
Kommunális és egyéb közületi létesítmények
fűtött légtérfogata                                                                        571.165 lm3
 
Fűtött légtérfogat összesen                                                      2.064.668 lm3
 
Szolgáltatott hőmennyiség                                                           354.343 GJ
 
Használati melegvíz értékesítés                                                   301.200 m3

Fűtőművek

 
Széchenyiváros: Az Akadémia krt. 4. szám alatt lévő fűtőmű – többek között – a város legnagyobb lakótelepét, 7471 lakást, az összes távhőfogyasztó mintegy kétharmadát látja el hővel.

E fűtőmű 1975 óta működik, a távhő 100%-ban saját előállítású. Hőforrásul földgáztüzelésű forró vizes kazánok szolgálnak, amelyek hőteljesítménye 62,5 MW. 2001-2003 között három darab JENBACHER gázmotort helyeztünk üzembe, amelyek nyáron a lakótelep teljes használati melegvíz hőigényét is biztosítják. A berendezések zajszigetelő fülkében működnek, villamos teljesítményük összesen 4,7 MW, hőteljesítményük pedig 5 MW.

Árpádváros: A Szultán u. 1. szám alatti fűtőmű az Árpádvárosban illetve a Városközpontban 3763 lakás, továbbá több száz egyéb fogyasztó távhőigényét biztosítja.

A telepet 1898. évben villamosenergia-termelés céljából hozták létre, funkciója azonban fokozatosan megváltozott. A villamosenergia-termelés visszaesésével egyidejűleg növekedett a távfűtés jelentősége. A hőellátást 3 db forróvíz-üzemű és 2 db melegvíz-üzemű, földgáz tüzelőanyag bázisú kazán biztosítja, melyek hőteljesítménye összesen 31,2 MW. Az itt üzemelő, 1,5 MW villamos- és 1,6 MW hőteljesítményű JENBACHER gázmotorblokk biztosítja nyáron a használati melegvíz-termelés hőigényét, télen pedig a visszatérő primer fűtővíz előmelegítését.


Primer és szekunder távvezetékek

A hőenergia kiterjedt vezetékhálózaton keresztül jut el a hőközpontokhoz. A Széchenyivárosi fűtőműből 4 vezetékpár, az Árpádvárosi fűtőműből 2 vezetékpár indul. A primer elosztó hálózat nyomvonala megközelítőleg 16,3 km. A hőközpontokban termelt használati melegvíz és az időjárásnak megfelelő hőfokú fűtővíz a szekunder hálózati elemeken keresztül jut el a felhasználási helyekre. A szolgáltatói hőközpontból kiinduló szekunder elosztó hálózat nyomvonala megközelíti a 13,4 km-t. Nagy hangsúlyt helyezünk a távvezeték hálózat állapotának ellenőrzésére és az elhasználódott szakaszok, csomóponti elemek cseréjére.


Hőközpontok, hőfogadók

A primer vizet a kazánházakból szivattyúk juttatják el a hőközpontokba, amelyek feladata a hőenergia fogadása, átalakítása, a szekunder közeg szétosztása. A rendszerhez 131 db hőközpont és 178 db hőfogadó állomás tartozik. A „Legyen minden társasháznak saját hőközpontja“ akció keretében eddig összesen három nagy szolgáltatói hőközpontot szüntettünk meg, és 40 épület kapott önálló felhasználói hőközpontot.

 
Vezérléstechnika

A távhőszolgáltatás folyamatos működését, állandó felügyeletét automatizált fűtésszabályozó és számítógépes mérésadat-gyűjtő rendszerek üzemeltetésével biztosítjuk. A hőközponti és fűtőművi szabályozó automatikák az előre programozott algoritmusok szerinti értéken tartják a használati melegvíz hőfokát, illetve a külső hőmérséklet függvényében biztosítják a fogyasztók részére a fűtési energiát.

A fűtőműveket és a hőközpontokat optikai kábelek és mikrohullámú rádiós átviteli rendszerek kötik össze a központi terminállal. A működési paraméterek, adatok folyamatosan rendelkezésre állnak, így mód van a szükség szerinti korrekciók elvégzésére, az esetleges hibák gyors felderítésére. A berendezéseket távvezérelten is lehet működtetni, ellenőrizni.


Csupán két oka van az üzleti tevékenységnek.
Az egyik: szolgálni a vevőt. A másik: a piacon maradni, hogy szolgálhassuk a vevőt.

Ültess fát!

2020. 08. 13.

Tegyük zöldebbé Kecskemétet

teljes hír »

Házon belül Termorzsival

2020. 05. 27.

Pályaművek megtekintése

teljes hír »

Váltson E-számlára!

2020. 04. 07.

 
Válassza a legbiztonságosabb számlabefizetési módot
 

teljes hír »